Off Road

Är det rena grekiskan?
Vill du undvika rena rappakaljan?
Vår styrka är att vi specialiserat oss på ett fåtal språk. Om du dock skulle behöva ett språk, som inte finns i vårt sortiment kan vi hjälpa dig att hitta en lösning.

Vi är ingen översättningsbyrå, men vi förfogar över ett omfattande nätverk med professionella tolkar och översättare med olika språk och fackinriktningar, som gärna hjälper dig vidare med samma kvalitet och service, som du är van vid från oss.

Tala med oss. Vi hjälper dig gärna!