Redaktionella data

SPRACHNAVIGATOR
Tolkningar * Översättningar * Seminarier
Diplomerade tolken Daria Schmitt
Königsgartenstr. 15
D-55583 Bad Kreuznach
Tel.: +49 (0)6708 660386
Telefax: +49 (0)6708 660387
E-post: Daria.Schmitt@sprachnavigator.com »

Momsregistreringsnummer: DE 812104379

Uppdaterad: juni 2014

Webdesign:

trilobit GmbH, Karlsruhe »

Bildreferenser:
Fotostudio Monika Werneke, Wiesbaden; Isabel Mittler, Bad Kreuznach;
wiewie, helot, hofschlaeger, hawkeye06, Stihl024, joakant alla @ www.pixelio.de »; ig3l, pink cherry alla @ www.photocase.com » ;
Gyross, maçka, qba-libre alla @ www.aboutpixel.de »

Nyttjanderättigheter:

Copyright © 2014 by
Sprachnavigator
Diplomerade tolken Daria Schmitt
Königsgartenstr. 15
D-55583 Bad Kreuznach
Samtliga rättigheter förbehålls.

Rättigheterna till denna Webbsida ligger i sin helhet hos Sprachnavigator Daria Schmitt. Det är därför uttryckligen förbjudet att, även utdragsvis, kopiera, skriva ut, mångfaldiga eller distribuera dessa webbsidor och dokumenten i dessa utan skriftligt godkännande i förväg. De webbsidor och dokument, som ställs till förfogande här får endast användas för informationsändamål och inte för kommersiella syften.

Ansvar
Trots noggranna kontroller tar vi inget ansvar för innehållet i externa hänvisningar/länkar. För de länkade sidornas innehåll ansvarar endast de ansvariga för respektive Internetsidor. Sprachnavigator Daria Schmitt anstränger sig att alltid hålla webbinnehållet aktuellt och innehållsmässigt korrekt. Trots detta kan vi inte utesluta fel. Vi tar inget ansvar för aktualitet, innehållsmässig korrekthet och att angivna informationer är kompletta, såvida inte fel har sin orsak i uppsåt eller grov oaktsamhet. Detta avser eventuella materiella eller ideella skador, som drabbar tredje man på grund av användningen av detta webbinnehåll.